top of page
מיכל אגוזי צלמת 0012.jpg
  • Writer's pictureLaor Ami Levin

אנחנו הגוף של אלוהים

ישנה תודעה אחת – שדה של מודעות

התודעה ניבטת את העולם דרך העיניים שלנו, ושל כל היצורים החיים.

צורות החיים השונות תופסות את עצמן כיחידות נפרדות.

ברמת האנרגיה כלומר היחידות הקטנות ביותר המרכיבות את העולם הכל אחד – אותה מודעות – אותה תודעה.

האנרגיה מתגבשות ויוצרת מבנים מורכבים של חומר-רגש-מחשבה בעלי תדרים מגוונים.

כל יצור חי שואף לחוות חופש, אהבה ושמחת חיים.

המסע שלנו לריפוי הוא מסע של לאהוב את עצמנו.

המקום בו הרוח חווה חופש הוא מקום של יצירתיות וסקרנות – זהו הנתיב שלנו לשחרור ואהבה.

כל אחד ומה שליבו מסתקרן משתוקק, נפתח אליו.

הנפש המורכבת ממארג של דפוסי חשיבה-רגש-זיכרונות. הנפש היא כמו אריג שמכסה על התודעה האחת הרחבה האינסופית.

ככל שאנחנו "מתקדמים" בהכרה עצמית שלנו, בהכרת הטבע האמיתי שלנו אריג הנפש נעשה דליל יותר, דקיק יותר ואור התודעה האחת עובר דרך האריג. הנפש מתעדנת, מזדככת ואור האהבה והיצירתיות של התודעה האחת עובר דרכה.

הגוף הוא הנפש גם הגוף מזדכך, מתעדן, הגוף הוא הכלי בו הנפש-רוח שוכנת, איך הכלי הוא הדבר כלומר, אין זה מיכל. הנפש מתבטאת ומבטאת, משפיעה ומושפעת, מעצבת ומתעצבת בגוף.

רשמים לא מודעים כמו זיכרונות מילדות מוקדמת, מטרום לידה, ומגלגולים קודמים נמצאים בגוף. הגוף הוא הלא מודע, כלומר יש שם ידע ומידע בתאי הגוף, ברקמות השונות.

בתהליך ההכרה העצמית הגוף גם מתעורר, מזדכך, מתעדן.

כל הרשת האנרגטית הזו היא בתלות הדדית – היא משפיעה ומושפעת, איך התהליך הרחב במקרו קוסמוס הוא תהליך מעגלי של התגשמות בגוף- היווצרות של נפרדות ברמת התפיסה-וחזרה לאחדות ברמת התפיסה ואז גם ברמת החומר. הגוף מת מתפרק ושב אל האחד.
4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page