• Laor

Star of Bethlehem - כוכב בית לחם

Star of Bethlehem - כוכב בית לחם

על פי שיטת הריפוי הטבעית בפרחי בר של דוקטור אדוארד באך - הפרח החביב הזה - כוכב בין לחם מטפל במצבי הלם נפשי וגופני, וטראומות מהעבר.

הפרח מתאים למצבים עכשייים של של טרואמה והלם וגם למצבים בהם הטראומה וההלם מושהים ונחווים כסימפטומים גופניים או נפשיים הנמשכים זמן רב.

הפרח הזה הוא אחד הפרחים האהובים עלי בערכה של פרחי באך.

הסיבה לכך היא שפרחי באך מעבר לכל הנפלאות שהם עושים, הם עוד כלי עזר לעבודה רוחנית ולהתפתחות. דוקטור באך אמר - שכל מחלה היא תוצר של חוסר סינכרון בין האישיות לנשמה.

בהקשר של Star of Bethlehem, במצב של הלם חלקים באישיות מתכווצים ופוסקים לתפקד או מתפקדים בצורה חלקית או לקויה.

במצב זה הפוטנציאל הנישמתי מדוכא בשל פגיעה באישיות.

כאשר אדם לוקח Star of Bethlehem - אותם אזורים באישיות מתרפאים, נפתחים ועם התהליך הזה באה המון יצירתיות, הומור, השלמה ושמחה.

האדם חווה התרחבות של עצמו.

שחרור מפחדים ורגשות שלילים כמו אשמה, דיכאון חרדה וכעס.

פרחי-באך - הנקראות גם בפי הילדים טיפות קסם.

110 views0 comments
Original on Transparent.png
  • laoramilevin-facebook
  • Laoramilevin-YouTube
  • Instagram