• Laor

קורס רייקי 1

החודש התקיימו שני קורסים של רייקי אחת. תודה לתלמידים הנפלאים על ההזדמנות לחלוק איתכם את המתנה הנפלאה של הרייקי. מתנה משנה חיים. מי שלא הספיק להשתתף מוזמן ליצור עימיקשר. ניתן ללמוד באופן פרטי או להרשם לקבוצות הבאות.

10 views0 comments
Original on Transparent.png
  • laoramilevin-facebook
  • Laoramilevin-YouTube
  • Instagram