• Laor

חיבור למהות - כמה מילים על תנועה מהשלד, עמוד השדרה והאגן

Updated: May 2

כשלמדתי לימודי אומנות במדרשה בבית ברל למדנו במבוא לפסיכולוגיה על המושג של בריאות נפשית ולאחר דיון כיתתי הגענו למסקנה שבריאות נפשית היא מצב בו הנפש נמצאת בגמישות ותנועה.

היה לי נעים להיזכר בתקופה הזו בה נעתי מהדומיין המוכר והאהוב של הגוף והתנועה לדומיין של יצירה, חשיבה ותאוריה וביטוי עצמי דרך ציור וצילום בעיקר.

אני רוצה להרחיב ואת ההגדרה של מושג הבריאות לא רק לנפש אלא גם לגוף כמובן ולרוח האדם בכלל. גמישות ותנועה הנן יסודות לבריאות מלאה ושלמה של הגוף והנפש, ואני רוצה להוסיף אבן יסוד – חיבור למהות.

ולמה אני מתכוונת בחיבור למהות ? בגוף כאשר אני מתבוננת על גוף החומר, על היציבה והגוף בהקשר התנועתי הכוונה היא לעצם, לשלד, לעמוד השדרה, לאגן.

בעולם החומר, חיבור למהות הכוונה לאדמה ולכוח המשיכה.

אז כדי שתהיה יציבה טובה בריאה ומבריאה, כדי שתהיה תנועה טובה ובריאה נשאף שהתנועה והיציבה ינבעו מהמהות כלומר מהאדמה ומהשלד, מעמוד השדרה והאגן.

בשיעורים שלי אני שואפת להעביר את העקרונות האלה. פחות מעניין אותי הוירטואוזיות, או להגיע לתנוחות קשות ומאמצות. מעניינת אותי תנועה שתבוא מהשלד ותחזיר אל השלד, חיבור לאדמה דרך החושים, חיבור לאדמה לשלד וליציבה דרך טונוס נכון של הגוף.

חיבור בין התודעה-נפש לגוף. למידת התודעה-נפש את הגוף.

הנפש שכחה את הגוף מהשיכחה הזו נובעות הרבה מאוד מחלות, הרבה מאוד כואב. הגוף מכיל בתוכו כל כך הרבה ידע. כל מה שאנחנו נדרשים זה להקשיב לגוף ולהיעזר באבני היסוד, בעקרונות הבריאות – חיבור למהות, גמישות מחשבתית, רגשית, גופנית ותנועה.

אתם עדיין יושבים?

שיעור יוגה, צ׳י-קונג ותנועה שיעורים קבוצתיים ושיעורים פרטיים שחר 0525112720

24 views0 comments