בין קריסה לתמיכה

כוח המשיכה

נעה בין האויר לקיר

קורסת אל האדמה ונתמכת על ידה

מגע הקיר בעור

מגע התנועה בבפנים של הגוף

גבולות הפנים והחוץ

ופתאום יש גם הנאה

תנועה בסביבה הטבעית

מחפשת להרגיש אני בסביבה הטבעית החדשה

איך אני כשאני אמא איך אני כשאני לבד

מי אני עכשיו

התנועה מבקשת למצוא אותי החדשה

מחוללת אנרגיה