top of page
מיכל אגוזי צלמת 0262.jpg

תרגולים מוקלטים

להיות הר

תרגול בישיבה המשלב דמיון מודרך ונשימה ליצירת נוכחות יציבה.

חיבור לשדה הצ'י

חיבור לשדה האנרגיה - אנרגיית חיים מרפאה, יצירתית, אוהבת, תבונית.
ניתן לתרגל בישיבה שכיבה או עמידה.

נשימה לויסות והרגעה

תרגול בשכיבה המבוסס על נשימה מונחת מבוססת הקשבה לתחושות הגוף.

צ׳י-קונג תרגול מקדים + 3 המרכזים

תרגול מקדים שניתן לתרגול לפני צ'י-קונג או יוגה, אחריו תרגול שלושת המרכזים. את כל הרצף ניתן לתרגל בפני עצמם. מומלץ להתנסות ולהרגיש !

bottom of page